Kuinka Helsinkiä markkinoidaan?

Markkinointi on tärkeässä asemassa Helsingin nostamisessa turistien ja muiden ihmisten tietoisuuteen. Tämä artikkeli pureutuu niihin keinoihin, joiden avulla Helsinkiä markkinoidaan. Liikkeelle lähdetään Helsingin tarinasta ja tavoitteena on luoda vaikuttava Helsinki 2020.

Helsingin tarina kaupunkimarkkinoinnin keskiössä

Helsingin mielenkiintoinen tarina on tällä hetkellä kaupunkimarkkinoinnin keskiössä ja kaupungin markkinointistrategia nojaa hyvin vahvasti tähän tarinaan. Tarinan kautta esitellään esimerkiksi vaikuttavia helsinkiläisiä ja heidän tekojaan. Markkinoinnin kautta tuodaan esiin myös erilaisia kohtaamisia, joiden kautta Helsingistä voidaan sanoa tulevan Helsinki. Tavoitteena on tehdä Helsingistä entistä kiinnostavampi matkailijoiden, osaajien ja investoijien keskuudessa. Samalla tavoitteena on parantaa sen asemaa kilpailtaessa tapahtumien järjestäjänä toimimisesta. Kilpailu näillä kaikilla osa-alueilla on kovaa, joten myös markkinoinnin tulee olla osaavaa ja se tulee kohdentaa oikein.

Markkinoinnin kautta Helsingistä pyritään luomaan mielikuva mahdollisimman houkuttelevana osaamiskeskittymänä erilaisille yrityksille. Yritysten lisäksi kaupunkiin pyritään houkuttelemaan koulutettuja henkilöitä ja yhteisöjä. Heidän kauttaan Helsinki toivoo voivansa rakentaa kaupunkiin hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Vaikuttava Helsinki 2020 kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena

Vaikuttava Helsinki 2020 -brändikonsepti on tällä hetkellä kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena. Konseptin kautta on kartoitettu kaupungin vahvuudet ja heikkoudet. Tämän lisäksi siihen on koottu näkemys niistä asioista, joista Helsingin halutaan tulevaisuudessa olevan tunnettu maailmalla. Ydin asian konseptissa muodostaa kaupunkilaisten halu merkityksellisten ongelmien ratkaisuun ja halu maailman edistyksellisimmän arjen rakentamiseen yhdessä. Tavoitteena onkin, että vuonna 2020 Helsinki olisi kaupunki, jossa asuisi vaikuttavia ihmisiä ja jossa tehtäisiin vaikuttavia tekoja. Lisäksi sen toivotaan olevan kaupunki, joka tarjoaa tilaisuuden erilaisiin merkityksellisiin ja vaikuttaviin kohtaamisiin.

Helsinkiä voidaan jo nyt pitää sen tarjoaman elämänlaadun osalta yhtenä maailman parhaista paikoista asua. Asukkaiden kannalta kaupunki on hyvin toimiva ja turvallinen. Helsinki myös tarjoaa tilaisuuden viettää aktiivista arkea, jossa tehdään yhdessä ja keksitään uusia asioita. Helsingin tarjoamat palvelut ovat korkeatasoisia ja kaupungissa tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Innovatiivinen ote on tyypillistä Helsingin toiminnalle. Matkailijat ja kaupungin asukkaat arvostavat ainutlaatuista yhdistelmää, jossa yhdistyy omintakeinen kaupunkikulttuuri ja urbaani luonto. Kaiken kaikkiaan kaupungilla on hyvä maine, jota kannattaa pitää yllä!