Kuinka Helsingin kilpailukykyä pyritään kehittämään?

Helsingin kilpailukykyä pyritään kehittämään monin eri tavoin. Jotta Helsingin talous ja sen asukkaiden hyvinvointi voitaisiin turvata, tulee Helsingistä löytyä kilpailukykyisiä työpaikkoja ja yrityksiä. Tämä onkin kaupungin yksi kaikista tärkeimmistä kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Artikkelimme kuitenkin pureutuu vieläkin syvemmälle niihin toimenpiteisiin, joihin Helsingissä on ryhdytty kaupungin kilpailukyvyn kehittämiseksi ja siihen, mitkä seikat ovat tämän tavoitteen tavoittelussa avainasemassa.

Työpaikat avainasemassa

Helsingin kilpailukyvyn kehittämisessä kaupungista löytyvät työpaikat ja kilpailukykyiset yritykset ovat avainasemassa. Kilpailukykyiset työpaikat houkuttelevat nimittäin kaupunkiin koulutettua väkeä. Helsingissä pyritäänkin siihen, että yksityisen sektorin tarjoamia työpaikkoja syntyisi lisää. Itse asiassa juuri tämä on Helsingin elinkeinopolitiikan yksi tärkeimmistä ja keskeisimmistä tavoitteista. Kaupunkiin pyritäänkin houkuttelemaan lisää menestyviä kärkitoimialoja. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia elinkeinorakenteen monipuolisuudesta. Monipuolinen elinkeinorakenne auttaa nostamaan Helsingin työllisyysastetta ja pitämään sen uudistumiskyvyn korkeana.

Yritystoiminnalle pyritään luomaan Helsingissä kilpailukykyinen toimintaympäristö. Samalla päätöksenteossa ja päivittäisessä toiminnassa pyritään ottamaan huomioon elinkeinoelämä ja sen tarpeet. Kaupunkirakenteen toimivuus ja palveluiden laadukkuus ovat tärkeitä edellytyksiä kaupungin kilpailukyvyn kannalta. Sama koskee Helsingin sisäistä yhteistyötä, josta pyritään luomaan mahdollisimman sujuvaa.

Pohjoinen kasvuvyöhyke

Helsinki kuuluu Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen. Kyseessä on yhteistyöverkosto. Suuri osa maamme henkilöliikenteestä ja ulkomaankaupasta kulkee kyseisen verkoston alueella, ja verkosto onkin Suomelle erityisen merkittävä. Yhteistyöverkostolla on merkitystä myös kansainvälisessä laajuudessa.

Helsingin on tärkeää pitää huolta osaamisestaan

Helsingin on erityisen tärkeää pitää huolta oman osaamisensa tasosta, sillä se on yksi tärkeimmistä edellytyksistä kaupungin kilpailukyvylle. Helsinki toimiikin tärkeässä roolissa toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Se ohjaa ammattikorkeakoulujen toimintaa ja toimii tiedekorkeakoulujen asiantuntevana kumppanina. Lisäksi Helsinki on tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Helsinki kehittämis- ja kokeiluympäristönä

Pääkaupunkimme toimii myös kehittämis- ja kokeiluympäristönä. Uusia tuotteita ja palveluita voidaan kokeilla Helsingin monipuolisissa kaupunkiympäristöissä, sillä kaupungista löytyy esimerkiksi uusia työpaikka- ja asuinalueita. Käyttäjälähtöisyys on yksi Helsingin päätavoitteista, ja sitä pyritäänkin edistämään Helsingissä monin tavoin. Käyttäjälähtöisyyden edistäminen tekee kehittämistyöstä entistäkin tärkeämpää, sillä monissa projekteissa tuotteiden tai palveluiden käyttäjät halutaan mahdollisuuksien mukaan sitouttaa mukaan suunnitteluprosessiin.