Helsingin valttikortit kilpailukyvyn kannalta

Pienen maan pääkaupunkina Helsingin on erityisen tärkeää pitää huolta kilpailukyvystään. Onneksi kaupungilla on kuitenkin taskussaan useita valttikortteja, joiden varaan kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen on hyvä laskea. Esittelemme tässä artikkelissa muutamia näistä valttikorteista.

Kilpailukykyiset työpaikat

Helsingistä löytyy kilpailukykyisiä työpaikkoja, mikä onkin tärkeä syy, jonka vuoksi moni koulutettu työntekijä muuttaa juuri Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle. Kilpailukykyiset työpaikat ja yritykset auttavatkin turvaamaan helsinkiläisten hyvinvoinnin ja Helsingin talouden. Helsingissä pidetään tärkeänä yksityisen sektorin työpaikkojen lisääntymistä ja tähän pyritään elinkeinopoliittisin keinoin. Helsingissä toimii monia menestyviä kärkitoimialoja, minkä lisäksi kaupungin elinkeinorakenne on monipuolista. Tämä auttaa pitämään Helsingin työllisyystason korkeana ja nostaa Helsingin uudistumiskykyä.

Palveluiden laatu

Helsingistä löytyy erityisen laadukkaita palveluita, mikä on tärkeä seikka kaupungin kilpailukyvyn kannalta. Myös Helsingin kaupunkirakenne on toimiva ja kaupungissa tehdään sujuvaa sisäistä yhteistyötä. Nämä ovat selkeitä Helsingin valttikortteja pohdittaessa sen kilpailukykyä ja sen kehittämistä.

Yhteistyöverkostot

Helsinki tekee yhteistyötä monenlaisten yhteistyöverkostojen kautta. Pohjoinen kasvuvyöhyke -verkosto on yksi tärkeimmistä mutta Helsinki on mukana myös monissa muissa verkostoissa. Pienen ja hieman syrjäisen Suomen pääkaupungin onkin erityisen tärkeää verkostoitua ja nostaa itseään esiin myös kansainvälisellä tasolla.

Vankka osaaminen

Vankka osaaminen on yksi Helsingin tärkeimmistä valttikorteista. Helsingistä löytyy vankkaa osaamista esimerkiksi digitalisaation saralla ja sitä onkin hyödynnetty esimerkiksi matkailussa. Tämä ei ole jäänyt maailmalla huomaamatta ja Suomi onkin saanut tunnustusta älymatkailun kehittämisen saralla.

Helsingissä pyritään pitämään osaamista yllä panostamalla koulutukseen. Kaupunki on mukana järjestämässä toisen asteen ammatillista koulutusta ja ohjaa amk-tasoisten oppilaitosten toimintaa. Lisäksi se toimii tiedekorkeakoulujen rinnalla niiden kumppanina.

Saavutettavuus

Helsinkiin on helppo saapua monesta eri suunnasta ja juuri saavutettavuus onkin yksi sen suurimmista valttikorteista. Kaupunki tarjoaa esimerkiksi runsaasti suoria lentoyhteyksiä Aasiaan. Itse asiassa tässä suhteessa Helsinki-Vantaan lentoaseman tarjonta on Euroopan parasta. Tämä parantaa elinkeinoelämän mahdollisuuksia Aasian kasvavilla markkinoilla toimimiseen. Aasian lisäksi Helsingistä on erittäin hyvät kulkuyhteydet Tukholmaan, Tallinnaan ja Pietariin, mikä vahvistaa pääkaupunkimme asemaa. Nopealla junalla matka Pietarin ja Helsingin välillä taittuu mutkattomasti ja venäläisiä vieraileekin Helsingissä runsaasti.